• Şişli / İSTANBUL
  • Tel : 02125720052

Konferans Organizasyon

Konferans Organizasyon

Konferans Organizasyon Hizmeti
Konferans Komgre Seminer Organizasyon Hizmetleri
Firmaların Yurt içi ve Yurtdışı Konferans Seminer Toplantı Organizasyon Alanlarında,
Kaliteli Organizasyon Ekipmanları Kiralama, Dekor ve Süsleme Tasarımları,
Seminer ve Toplantı Düzenleme, Personel Destekleri, Görüntü ve Ses Sistemleri,
Profesyonel Çalışma Ekipleri ile Sorunsuz Organizasyonlar için Nişantaşı Organizasyon Hizmetinizde
 

Konferans Organizasyon Şirketi
Konferans ve Özellikleri Nelerdir ?
Hazırlıklı ve plânlı konuşma türlerindendir. Herhangi bir bilimsel alanda,
topluluk karşısında yapılan konuşmalara Konferans denir.
Konferansı verecek kişi, kelimelerin telaffuzuna, (diksiyona) ve
dil bilgisi kurallarına dikkat etmelidir. Verilmek istenen düşünceler; açık, anlaşılır ve orijinal olmalıdır.
 

Kongre Seminer Organizasyonu nedir?

Bir grubun, bir yetkilinin yönetiminde bir sorunu incelemek, araştırmak üzere
aktif bir şekilde katılarak yaptıkları faaliyet, grup çalışması ve
toplu faaliyet biçimidir. Kongre ve Seminer Organizasyonları'nın ehemmiyeti
kaliteli bir biçimde kongre hizmetlerinin planlanması amacı ile ortaya çıkmaktadır.
 

Konferans kaç kişi ile yapılır?

Gerçek bir konferans, istenilen kişi ile gerçekleştirilebilir.
Fakat Vodafone ile Türk Telekom operatörlerinde,
aynı anda en fazla 5 kişi konferans görüşmesinin içine dahil olabilir.
Vodafone'da ise bu sayı 6 olarak bilinir.
 

Konferansın amacı nedir?

Konferansın Özellikleri

Belli bir konuda alanında uzman kişinin yaptığı konuşmadır.
Konuşmalar hazırlıklı olarak yapılır. Konferansta amaç dinleyici bilgilendirmek ve düşünmeye sevk etmektir.


Konferans soru sorulur mu?

Konferans sonunda dinleyiciler soru sorabilir. Bu durumda konuşmacı,
sorulara hazırlıklı olmalı, sorulan herhangi bir tartışmaya kapı
aralamayacak şekilde cevaplamalıdır. Ancak sorulara ayrılan süre çok uzun olmamalıdır.

 

Konferans Konuları Neler Olabilir ?????
Modernlik - Kültürel Etkilşim

FAYDACILIK

ÇAĞIN HASTALIKLARI/PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE SEBEPLERİ (PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK SAVAŞ…)

İÇ GÖÇ

SURİYELİ MÜLTECİLER / AHLAKÎ SORUN

 BAŞKANLIK SİSTEMİ    

 ALEVİLİK

ALTERNATİF AİLE HUKUKU

TÜRKİYE’YE HAS KADIN YÖNETİCİ TİPLERİ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PERFORMANS ANALİZİ

GENÇLERDE BEDEN ALGISI - YEME ALIŞKANLIĞI-MEDYA

AB UYUM YASALARI KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN DEĞERLER

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN YENİDEN İNŞASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

ŞEHİR PLANCILIĞI

KONUT POLİTİKASI

YALNIZLAŞAN İNSAN, BİREYSELLİK

ANITLAR KURULU VE TARİHİ ESERLER

İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADANIN GELECEĞİ

KÜRT SORUNU

KADIN VE ERKEK ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

(FİZYOLOJİK, SOSYAL VE POLİTİK FARKLIKLAR VE EŞİTSİZLİKLER)

ANA – ÇOCUK İLİŞKİSİ VE KADIN PSİKOLJİSİ

YAPAY ZEKÂ

EKONOMİK VE SOSYAL SİSTEMLER

TÜRKİYE’DE YERLİ SANAYİ, YERLİ MARKALAR ve DİL

SANAYİ DÖRT SIFIR

DEVLET

ÇAĞ HASTALIKLARI/PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR VE SEBEPLERİ
(SOSYOLOJİK, BİYOLOJİK VE PSİKOSOSYAL BİR VARLIK OLARAK İNSAN: ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIM)

MODERNLİK, KÜLTÜREL ETKİLEŞİM, ÇAĞDAŞ MESELELER VE ÇÖZÜM YOLLARI

İNSAN DOĞASI VE İNSANI TÜRSEL OLARAK ÖZGÜN KILAN NEDİR?

ÜLKEMİZDE VE DÜNYADAKİ BİLİMİN DURUMU

TÜRKİYE’DE YERLİ SANAYİ, YERLİ MARKALARA BAKIŞ AÇISI

EĞİTİM ALANINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÖĞRETMENLERİN VE AKADEMİSYENLERİN SORUNLARI,

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ,

DİN EĞİTİMİ,

BİLGİ, BİLİŞİM, İLETİŞİM SİSTEMLERİ, İNSAN - MAKİNE ARA YÜZÜ, SOSYAL AĞLAR

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ VE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYEDE DİN EĞİTİMİ         

KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM

ANAYASA RAPORUNUN YENİLENMESİ


Kongre Planlama Aşamaları
Kongrenin duyuru ve görsel yönü ...

Mekân seçimi ve tasarımı ...

Sponsorluk çalışmaları ...

Kongre günü kontrol çalışmaları ...

Kongre bitimi yapılması gereken işler.
 

Kongre  Nedir

Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.

Bir kuruluşun, gündemindeki sorunları, temel konuları konuşmak ve
yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptığı genel toplantı, kongre: ...

Tarih Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclis.


Kongrelerin Amacı Nedir
Kongrelerin düzenlenmesinde göze çarpan genel amaç, halkın,
varlığını korumak için çare arayışıdır. Çünkü Mondros ile devlet teslim olmuş,
devlet otoritesi bitirilmiş, devlet halkını ve vatanını korumayı görevi olarak görmekten uzaklaşmıştır.